Regler Blekinge Trollingfestival 2020.

 

Blekinge Trollingfestival informerar och upplyser nedan om vilka regler som gäller vid trollingfiske efter Lax i södra Östersjön. Om något team vilket medverkar i tävlingen bevisligen/uppenbart, eller med stor sannolikhet misstänks bryta mot dessa regler tar sig arrangören rätten att diskvalificera hela teamet från tävlingen. Ingen återbetalning av anmälningsavgift eller andra kostnader kommer att tillgodoses.

 

Regler (Myndigheten Hav och Vatten )

 

Minimimått på 60 centimeter gäller i Östersjöns samtliga delområden. (LAX)

Vid dörj-, trolling- och utterfiske i Östersjön är fångst av lax som inte är märkt genom att fettfenan är bortklippt förbjudet under hela året. Den som fångar sådan, icke fenklippt, fisk ska genast släppa ut den i vattnet.

 

Utöver dessa lagstadgade regler komplettera Blekinge trollingfestival med följande:

 

Samtliga Zoner A-C i Pukaviksbukten är helt fredade från Blekinge Trollingfestivals deltagare. Dvs vi fiskar inte innanför Listers Huvud och Lak-Knallarna!

Fiskarter som kan tillräknas i tävlingen är: Lax, Öring, Regnbåge och eventuell Hybrid. Teamen kan maximalt tillgodoräkna sig två (2) fiskar per tävlingsdag.

 

 

 1. Blekinge Trollingfestival är en poängtävling, där varje kg orensad fisk motsvarar 1 poäng. En fisk utan fettfena med en vikt på 12,4 kg motsvarar således 12,4 poäng.
 2. Maximalt antal fiskar per dag är 2st
 3. Minst antal deltagare i båten 2 st  
 4. Tävlingen påbörjas och avslutas från Ekenäs i Ronneby. Om något Team saknas efter angivna tider i schemat kommer ni anses vara saknade och 112 kommer att informera
 5. Minimivikt för registrering av fisk till tävlingen är 5,0kg
 6. Alla typer av poserings-foton med vild lax undanbedes bestämt.
 7. Arrangören tar sig rätten att ställa in delar, eller hela tävlingen om denna anser att väderförhållanden äventyrar säkerheten. Ingen återbetalning av anmälningsavgift sker.
 8. Teamen ansvarar själva för att dokumentera och redogöra sina fångster för tävlingsledningen. 
 9. Miniantalet deltagare i varje Team är två, där den ena är utsedd till skeppare. Lägsta ålder för skeppare är 18 år, eventuell team-deltagare under 18 år ansvarar skepparen för.
 10. Utomstående får inte följa med ombord på någon tävlingsbåt om inte arrangören har godkänt detta.
 11. Varje båt skall ha en fungerande VHF radio ombord
 12. Varje båt skall minst ha 2st nödraketer ombord
 13. Varje skeppare ansvarar för att det finns räddningsvästar till samtliga ombord
 14. Minst en av teammedlemmarna skall vara medlem sjöräddningssällskapet.
 15. Ni som deltagare i tävlingen ansvarar för er egen säkerhet och eventuella försäkringar. Blekinge Trollingfestival frånsäger sig allt ansvar och eventuella försäkrings eller andra ersättningskrav och tvister som kan uppstå. Blekinge Trollingfestival ansvarar inte heller för eventuella lagbrott eller andra försummelser från någon av dess deltagare.
 16. Länk till Hav och Vatten och regler gällande laxfiske: https://www.havochvatten.se/fiske-och-handel/regler-och-lagar/arter-regler-for-fiske-och-rapportering/lax---minimimatt-fredningstid-och-fangstbegransningar.html